Kategorie

Regulamin sklepu czapkimika.pl

Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w sklepie internetowym, oznacza jednocześnie akceptację wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami przed dokonaniem zakupu.

Sklep internetowy www.czapkimika.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu wyłącznie na terenie Polski, według zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

1. Warunki ogólne

Właścicielem strony internetowej i sklepu internetowego www.czapkimika.pl jest Firma Produkcyjno - Handlowa "MIKA" z siedzibą w Sosnowcu pod adresem ul. Naftowa 31. NIP 644-109-17-91, REGON 270602876.

Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT, wyrażone są w złotych polskich.

2. Procedura składania i realizacja zamówień

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów w sklepie internetowym www.czapkimika.pl jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronie internetowej podczas procedury zamawiania towarów. Formularz wypełniony nieprawidłowo, lub niekompletnie – nie będzie przez nas brany pod uwagę przy realizacji zakupów.
 2. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe i rzetelne informacje.
 3. Firma F.P.H. MIKA zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku jakiegoś artykułu. W takiej sytuacji, zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia o tym zamawiającego za pomocą e-mail lub telefonicznie.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po 15:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, w szczególnych wypadkach realizacja może się wydłużyć do 21 dni roboczych.
 7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 8. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.
 9. Zamówienia, które zostały złożone w kolejnych dniach, nie są łączone. W przypadku zamówień złożonych tego samego dnia, prosimy o wysłanie wiadomości zawierającej numery zamówień do złączenia na adres sklepu: sprzedaz@czapkimika.pl
 10. Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu – paragon fiskalny bądź fakturę VAT. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem VAT, prosimy o wcześniejsze podanie w formularzu zamówienia lub przesłanie faksem/mailem danych koniecznych do wystawienia Faktury VAT.
 11. Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty i formy przesyłki, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie www.czapkimika.pl podczas składania zamówienia.
 12. Zamawiający, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim uzgodnieniu tego z obsługą sklepu internetowego F.P.H. MIKA
 13. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto sprzedawcy.
 14. Firma F.P.H. MIKA nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niej niezależnych np. wadliwego działania systemów, sieci.
 15. Firma F.P.H. MIKA nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską DPD.
 16. Firma F.P.H. MIKA zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży niektórych wyrobów, znajdujących się w ofercie Sklepu.
 17. Firma F.P.H. MIKA zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O Ochronie Danych Osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawy bądź do zaprzestania ich wykorzystywania.

3. Polityka bezpieczeństwa płatności i prywatności danych osobowych

3.1. Bezpieczeństwo płatności

 1. Wszelkie płatności elektroniczne dokonywane w sklepie internetowym firmy F.P.H. MIKA, dostępnym pod adresem www.czapkimika.pl realizowane są za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU.pl.
 2. W naszym systemie płatności nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych lub numerów kart kredytowych.
 3. Informacje te wprowadzane są wyłącznie na oficjalnych stronach banków.
 4. Realizacja płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl oznacza akceptację regulaminu wykonywania płatności dostępnego pod adresem: www.payu.pl

3.2. Prywatność danych osobowych

 1. Zaznaczając odpowiednie pola formularza zakupu lub formularza rejestracyjnego, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez F.P.H. MIKA danych osobowych – Imię i Nazwisko, adres, email, i numer telefonu, w celu realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym www.czapkimika.pl.
 2. Tylko za dodatkową zgodą, poprzez zaznaczenie dodatkowego pola formularza, podane przez klienta dane osobowe, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.czapkimika.pl.
 3. Podajesz swoje dane dobrowolnie, brak zgody uniemożliwia nam Twoją rejestrację i realizację twoich zamówień. Jako administratorzy nie ponosimy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez klienta.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączonym wydrukowanym, ręcznie wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie www.czapkimika.pl wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, które stanowią potwierdzenie zakupu w sklepie internetowym. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi nabywca.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt F.P.H. MIKA na adres klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 5. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.
 6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora klienta (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela.

5. Zwrot zakupionego towaru

 1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, z nienaruszoną etykietą oraz metkami, czysty, pozbawiony zapachu.
 2. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Zamawiający.
 3. Sklep internetowy www.czapkimika.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go na adres sklepu wraz z wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu oraz paragonem fiskalnym lub Faktura VAT. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
 5. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na wskazany na formularzu zwrotu rachunek bankowy i dokonywany jest w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep towaru.

6. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego producenta czapek F.P.H. MIKA.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r /Dz.U. nr 133, poz.883/.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów oraz o Ochronie Danych Osobowych.

do góry